Валерия Иванова Браткова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000223210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33, вх. А, ет. 3, к-ра 326
Телефон: (088) 8224377
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.10.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 27.9.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 27.9.1995 г.

Печат   Имейл