Валерий Георгиев Савов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200056210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Денкоглу" 12-14, ет. 5, к-ра 516
Телефон: (088) 8250080
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 15.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 15.12.1999 г.
Наказание: Порицание наложено на 15.07.2009г.
Наказание: Глоба, наложенa на 05.11.2009 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл