Валентин Николов Милтенов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100368210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 17, ет. 2
Телефон: (02) 9899287
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 24.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 10.4.1996 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №19 / 10.4.1996 г.

Печат   Имейл