Валентин Кънчов Вътов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100563710
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Шипка 24, ап. 4 Телефон: (087) 8398709

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 10.4.2013 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 19.3.2013 г.

Печат   Имейл