Валентин Крумов Миланов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400363110
Колегия: София
Адрес: 1415; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Горска поляна" 17А
Телефон: (02) 9671342
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.2.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №24 / 28.1.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №1 / 28.1.1993 г.

Печат   Имейл