Валентин Иванов Михов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100415610
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София-град; община: Столична; град: гр. София; бул. "Евлоги Георгиев" № 111, ет. 2, ап. 4
Телефон: (02) 831613
Статус: Отписан Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 11.8.2006 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 23.10.2001 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 09.11.2007 г. до 09.11.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 09.11.2007 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.10.2007 г.

Печат   Имейл