Валентин Здравков Виденов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200061710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Ангел Кънчев" №2А, ет. 3
Телефон: (02) 9870212
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 12.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №205 / 12.5.1999 г.

Печат   Имейл