Валентин Дичев Терзиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100125210
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Софр. Врачански" №35
Телефон: (02) 9316742
Факс: (02) 9316742
Статус:
Дата на първоначално вписване: 03.3.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 20.2.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №29245 / 01.1.1900 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: несъвместимост от 06.10.2005 г.

Печат   Имейл