Валентин Димитров Калчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500234810
Колегия: София
Адрес: 1612; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Славия", бл. 33, вх. А, ап. 9
Телефон: (02) 8551242
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.12.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 18.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №37 / 18.11.1998 г.

Печат   Имейл