Валентин Георгиев Москов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600460610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" №1 - А, Търг. Дом, ет. 3, кантора 311.
Телефон: (088) 8148639
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 25.2.2009 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №2 / 10.2.2009 г.

Печат   Имейл