Валентин Антонов Николов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000038510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Бистрица" 12, ет. 3, ап. 10
Телефон: (02) 9863698
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 08.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 22.2.1995 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 11.03.2009 г.

Печат   Имейл