Валентина Христофоровна Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200073310
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Бъкстон", бл. 38, вх. А, ет. 5, ап. 13
Телефон: (02) 8550477
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 13.1.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №22 / 26.11.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1819 / 21.11.1985 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2011 г.

Печат   Имейл