Валентина Недялкова Петрова-Еллингбое

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100323010
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Алабин" 33 А, ет. 1, к-ра 128 Телефон: (02) 9867144

Статус:
Дата на първоначално вписване: 02.1.1985 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №15 / 14.11.1984 г.
Преустановяване: Временно преустановена дейност поради: болест от 01.10.2013 г.

Печат   Имейл