Валентина Илиева Христакова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600498410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Хан Крум" №27. Телефон: (088) 4238714

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 05.11.2010 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №15 / 26.10.2010 г.
Наказание: Глоба, наложенa на 06.02.2012 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.

Печат   Имейл