Валентина Иванова Динева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000258710
Колегия: София
Адрес: 1830; област: София; община: Столична; град: Бухово; бл. 8А, вх. Б, ап. 15
Телефон: (02) 9942439
Статус: Лишен Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 01.12.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №165 / 17.11.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 17.11.1999 г.
Наказание: Порицание наложено на 19.01.2011г.
Наказание: Глоба, наложенa на 17.06.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Глоба, наложенa на 10.08.2011 г.,на основание чл.133, ал. 1 ЗА.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 20.12.2011 г. до 20.12.2014 г.
Наказание: Лишаване от право да упражнява адвокатска професия от 09.03.2012 г. до 09.06.2012 г.

Печат   Имейл