Валентина Димитрова Христова-Манова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300064810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Ангел Кънчев" 2, ет. 3
Телефон: (02) 9870212
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.6.1956 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС № / 15.6.1956 г.

Печат   Имейл