Валентина Витанова Паунова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000280210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; бул. "Витоша" №1 - "А" , Търговски дом к-ра 151.
Телефон: (02) 9800538
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 05.6.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 22.5.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №52 / 22.5.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 30.04.2009 г.

Печат   Имейл