Валентина Борисова Николова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800213010
Колегия: София
Адрес: 2080; област: Софийска; община: Златица; град: гр. Златица; ул. "Стоян Николов" №1. Телефон: (088) 6457690

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 06.4.2004 г.

Печат   Имейл