Валентина Александрова Петрова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400214610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Лавеле" 20, ет. 1
Телефон: (02) 9878989
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 03.8.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 11.6.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №3-956 / 12.6.1981 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.04.2009 г.

Печат   Имейл