Боян Трифонов Минков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800341710
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Манастирски ливади" , ул. "Шарл Шампо" , бл. 18, вх. "А" , ет. 4, ап. 15. Телефон: (02) 8585898

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 12.3.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 26.2.2003 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №71 / 26.2.2003 г.

Печат   Имейл