Боян Стойнев Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000028510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Васил Левски" №65, ет. 1, ап. 3
Телефон: (02) 9811218
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 22.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 08.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 08.3.1995 г.

Печат   Имейл