Боян Атанасов Шевкенов

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1600381110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Витоша" 1А, Търг. дом, ет. 4, к-ра 448
Телефон: (02) 9879213
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 22.10.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №13 / 25.9.1980 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №1813 / 13.10.1980 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 22.03.2010 г.

Печат   Имейл