Бохос Кеворк Кеворкян

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000156110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" №8 - А, ет. 1, ап. 4. Телефон: (02) 4897040
Факс: (02) 9635111

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 04.11.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №17 / 21.10.1998 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 21.10.1998 г.

Печат   Имейл