Боряна Михайлова Василева

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500280610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Граф Игнатиев" 46, ет. 3, офис 22 Телефон: (02) 9896816

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №75 / 07.4.2004 г.
Наказание: Порицание наложено на 11.10.2013г.

Печат   Имейл