Боряна Благомирова Евгениева

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1500371710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Света София" 8, ет. 4, к-ра 7
Телефон: (0897) 888188
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 01.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №24 / 01.3.2001 г.
Наказание: Порицание наложено на 27.01.2010г.
Наказание: Порицание наложено на 27.04.2010г.

Печат   Имейл