Борис Тодоров Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200018210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Цар Асен" 1, ет. 3, ст. 4
Телефон: (02) 9801612
Факс: (02) 9801612
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 06.12.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №53 / 06.12.2000 г.

Печат   Имейл