Борис Йотов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300108610
Колегия: София
Адрес: 1330; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Красна поляна - 1" бл. 36-Б, вх. А, ет. 13, ап. 60
Телефон: (089) 5766841
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.4.1992 г.

Печат   Имейл