Борис Велев Велев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500515910
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. гр. София; ул. "Калоян" № 10, ет. 2
Телефон: (02) 9801935
Факс: (02) 9801935
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.4.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №12 / 14.9.2010 г.

Печат   Имейл