Борис Александров Димитров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700399210
Колегия: София
Адрес: 1404; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Гоце Делчев", бл. 42, вх. В, ет. 4, ап. 64
Телефон: (02) 587401
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 23.4.1992 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №16 / 21.4.1992 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 22.01.2008 г.

Печат   Имейл