Борислав Янчев Чонков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200363710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София-град; община: София-град; град: гр. София; ул. "Съборна" №2 - А, ет. 4. Телефон: (088) 8635964

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 21.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №4 / 01.3.2001 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №20 / 01.3.2001 г.

Печат   Имейл