Борислав Тодоров Нотовски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800504910
Колегия: София
Адрес: 1303; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Александър Стамболийски" 103, ет. 6
Телефон: (02) 8023263
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 19.1.2011 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 21.12.2010 г.

Печат   Имейл