Борислав Славейков Илиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000215410
Колегия: София
Адрес: 1799; област: София; община: Столична; град: гр. София; жк. Младост 2, бл. 219Б, вх. Б, ет. 7. ап. 36
Телефон: (02) 8858094
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 28.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №6 / 07.4.2004 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №12 / 07.4.2004 г.

Печат   Имейл