Борислав Костадинов Иванов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500220210
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: София; град: гр. София; ул. "Вардар", бл. 137 Б, вх. Б, ет. 2
Телефон: (02) 9293627
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.6.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №9 / 26.5.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №9 / 26.5.1999 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 03.01.2012 г.

Печат   Имейл