Борислав Иванов Зарев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700050110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Алабин" 29, ет. 3, к-ра 5
Телефон: (02) 9876994
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 18.8.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №11 / 06.7.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-1242 / 10.7.1981 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 13.02.2007 г.

Печат   Имейл