Борислав Георгиев Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700177110
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Димитър Хаджикоцев" 110, ап. 5
Телефон: (0888) 601440
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.10.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 29.9.1993 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №68 / 29.9.1993 г.

Печат   Имейл