Борислав Георгиев Ганчев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1600540510
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. Денкоглу 15А, ет. 3, ап. 5 Телефон: (02) 4279449

Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 29.2.2012 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №5 / 28.2.2012 г.

Печат   Имейл