Борислав Владимиров Топчийски

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300087610
Колегия: София
Адрес: 1712; област: София; община: Столична; град: София; ж.к. "Младост-3", чл. 351, вх. 2, ет. 8
Телефон: (02) 772428
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 08.3.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №3 / 22.2.1995 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №2 / 22.2.1995 г.

Печат   Имейл