fbpx

Борислав Василев Янев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300321610
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: София; ул. "Триадица" 5Б, офис 414
Телефон: (02) 9807970
Факс: (02) 9807970
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 27.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №22 / 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 13.11.2002 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.09.2006 г.