Борислав Ангелов Божков

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1300189910
Колегия: София
Адрес: 2140; област: Софийска; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; ул. "Христо Ботев" 23
Телефон: (0723) 62419
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 17.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 03.7.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №11 / 03.7.2002 г.

Печат   Имейл