fbpx

Бонка Иванова Георгиева

1 1 1 1 1 Рейтинг 5.00
Личен номер: 1600350510
Колегия: София
Адрес: 1756; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Дървеница", бл. 47, вх. Г, ап. 61
Телефон: (088) 9813542
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 13.11.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №19 / 30.10.2002 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №7 / 30.10.2002 г.