Бойчо Стефанов Георгиев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400318810
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. Владимир Вазов 9, офис Сиела
Телефон: (088) 8320419
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 03.5.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №8 / 19.4.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №18 / 19.4.2000 г.

Печат   Имейл