Бойко Петков Тодоров

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1100028210
Колегия: София
Адрес: 1606; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Ген. Тотлеблен" 71-73, ет.6
Телефон: (02) 9549234
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 01.3.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №2 / 11.2.1981 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-307 / 23.2.1981 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:смърт от 30.01.2011 г.

Печат   Имейл