Бойко Грозданов Грозев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200105510
Колегия: София
Адрес: 1113; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Цариградско Шосе" 125, бл. 6, вх. 1, ап. 22
Телефон: (02) 729268
Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 12.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №21 / 22.6.2000 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.01.2010 г.

Печат   Имейл