Бойко Василев Ненов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1400241410
Колегия: София
Адрес: 2140; област: Софийска; община: Ботевград; град: гр. Ботевград; ул. "Севаст Огнян" №4.
Телефон: (0723) 66544
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 02.6.1986 г.

Печат   Имейл