Бойко Атанасов Войнов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1200180010
Колегия: София
Адрес: 1463; област: София; община: Столична; град: гр. София; бул. "Патриарх Евтимий" 82
Телефон: (02) 8055055
Факс: (02) 8055000
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.2.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №12 / 28.12.1977 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №252 / 12.1.1978 г.

Печат   Имейл