Бойка Николова Стойчева

1 1 1 1 1 Рейтинг 2.60
Личен номер: 1000330710
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Зона Б-5", бл. 8, вх. А, ет. 8, ап. 40
Телефон: (089) 3446525
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 01.2.1978 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №11 / 23.12.1977 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №52 / 11.1.1978 г.

Печат   Имейл