fbpx

Бойка Димитрова Куренкова

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1800295810
Колегия: София
Адрес: 1336; област: София; община: Столична; град: гр. София; ж.к. "Люлин-3", ул. "305", бл. 306, вх. Б, ет. 3, ап. 44 Телефон: (02) 8241220

Статус: Отписан
Дата на първоначално вписване: 09.11.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №18 / 19.10.1994 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №10 / 19.10.1994 г.
Отписан: Отписан от Адвокатския съветпричина:молба от 01.11.2013 г.