Божко Василев Костов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1000337910
Колегия: София
Адрес: 1504; област: София; община: Столична; град: София; бул. "Янко Сакъзов" 15
Телефон: (02) 9440216
Статус: Практикуващ Неизбираем
Дата на първоначално вписване: 12.7.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №14 / 22.6.2000 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №25 / 22.6.2000 г.
Наказание: Лишаване от право да бъде избиран в органите от 26.11.2008 г. до 26.11.2010 г.

Печат   Имейл