Божидар Лозанов Игнатов

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1700230410
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Христо Белчев" 45, вх. Б
Телефон: (02) 9893717
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 16.6.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Протокол на ЦСА №10 / 30.5.1986 г.
Основание за първоначално вписване: Заповед на министъра на правосъдието №03-910 / 30.5.1986 г.

Печат   Имейл