Божидар Дабков Колев

1 1 1 1 1 Рейтинг 0.00
Личен номер: 1500006810
Колегия: София
Адрес: 1000; област: София; община: Столична; град: гр. София; ул. "Княз Борис І" 69, вх. Б, ет. 3, ап. 21
Телефон: (02) 9878814
Факс: (02) 9872889
Статус: Практикуващ
Дата на първоначално вписване: 20.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Решение на АС №13 / 06.10.1999 г.
Основание за първоначално вписване: Постановление на АС №27 / 06.10.1999 г.

Печат   Имейл